Palvelut

Muotoilu ei ole vain asioiden ja esineiden kaunistamista. Se on palveluiden ja tuotteiden suunnittelua loppukäyttäjän ollessa keskiössä, tuoden siten asiakaslähtöisyydellään yrityksille merkittävää kilpailuetua. Mitä tulee markkinointiin ja viestintään, hyvä muotoilu tuo yrityksen brändille lisäarvoa. Suunnittelen muotoilullisia ratkaisuja niin yrityksien henkilöstön, kuin asiakkaidenkin käyttöön, tavoitteenani pienentää pienien ja keskisuurien yritysten kynnystä käyttää muotoilua toiminnassaan.

Digitalisaatio vaikuttaa muotoilupalveluiden tarjontaan. Sen tuomat mahdollisuudet yhdistettyinä muotoilun työkaluihin synnyttävät uudenlaisia liiketoimintamalleja, tuotteita, palveluita ja prosesseja, joista hyötyvät sekä yritykset että niiden asiakkaat. Se auttaa yrityksiä tavoittamaan uusia asiakkaita, myymään enemmän, palvelemaan paremmin, sekä toimimaan nopeammin, laadukkaammin ja tehokkaammin. Lähtökohtana digitalisaatiolle on yrityksen vanhan toiminnan kyseenalaistaminen.

Voin tarjota Teille ja yrityksellenne seuraavia muotoilun osa-alueita:

Tuotemuotoilu

Tuotemuotoilu on piensarjatuotteen, tai teollisesti valmistettavan tuotteen muotoilua perustuen käytettävyyteen, esteettisyyteen, ergonomiaan ja valmistuksen optimaalisiin tuotantokustannuksiin. Tuotemuotoilulla tarkoitetaan myös digitaalisten tuotteiden ja niiden käyttöliittymien suunnittelua.

Design Management ja konseptointi

Konseptoinnilla tarkoitetaan tulevan palvelun tai tuotteen hahmottelua, luonnostelua ja visualisointia. Visualisointikuvilla ja prototyypeillä helpotetaan asiakasymmärrystä ja alkuvaiheessa olevan käyttäjäkokemuksen keräämistä, ja yhtenäistetään koko tiimin näkemystä siitä mihin lopputulokseen ollaan pyrkimässä. Konseptointimateriaalia voidaan käyttää esimerkiksi testauksessa, neuvotteluissa ja markkinoinnissa.

Design management on toimintamalli. Sillä muokataan ja hallitaan koko yrityskuvaa haluttuun suuntaan, tavoitteena luoda selkeä ja yksilöllinen yrityskuva. Tämän avulla luomme kilpailuedun yrityksen toiminnalle. Design managementilla annetaan yrityksen käyttöön keinoja erottua kilpailijoista, ja nostetaan laatutasoa kaikessa toiminnassa.

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilun menetelmillä ja työskentelytavoilla tuodaan loppukäyttäjä palvelun suunnittelun keskiöön. Näin pyritään ymmärtämään loppuasiakkaita ja vastaamaan heidän tarpeisiinsa, kuitenkin liiketoiminnallisesti ja objektiivisesti ajatellen. Palvelumuotoilussa syntyy ideoita, ratkaisuja ja innovaatioita, joita kehitetään edelleen erilaisin menetelmin yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Lopputuote vastaa sekä käyttäjien tarpeita, että yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita: laatua, kestävyyttä, viihtyisyyttä, toimivuutta, esteettisyyttä ja luonnollista käytettävyyttä.

Ota rohkeasti yhteyttä, niin kartoitetaan juuri Sinun tarvitsemasi kokonaisuus!

paavo@paavopaajanen.com
+35840 5686625